Kolesa.kz пайдаланушы келісімі

Бұл пайдаланушы келісімі  kolesa.kz (Kolesa.kz) интернет-ресурсы мен мобильді қосымшасын пайдалану барысында туындайтын Колеса АҚ (“Колёса”) мен Интернет желісін пайдаланушы (“Пайдаланушы”) арасындағы қатынастарды Пайдаланушы келісімінде көрсетілген шарттар арқылы реттейді.

Келісім жасау туралы аталған Колёса  ұсынысын Пайдаланушы тарапынан толық және сөзсіз қабылдау ретінде, Пайдаланушының Kolesa.kz интернет-ресурсын қолдануға бағытталған әрекеті, оның ішінде, іздеу, хабарландыру қарау немесе беру, сайтта тіркелу, комментарий қалдыру, байланыс үлгісі арқылы хабарлама жіберу және Kolesa.kz-тің функциялық қызметтерін қолдануға бағытталған тағы басқа әрекеттері танылады.

Пайдаланушы келісімі Пайдаланушыға арнайы қандай да бір ақпарат берілмей-ақ, кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін. Егер Колёса өзге уақытты нақты көрсетпесе, Пайдаланушы келісімінің жаңа редакциясы Kolesa.kz-те жарияланған сәтінен күшіне енеді. Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясымен үнемі танысып отыру Пайдаланушының міндеті болып табылады.

Kolesa.kz сайтын жаңа редакция күшіне енгеннен кейін қолдану Пайдаланушының онымен келісетіндігін және оған жаңа редакцияның ережелерін толық көлемде қолдануға болатындығын білдіреді.

Осы Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясы http://kolesa.kz/content/service/agreement/ мекенжайы бойынша қолжетімді.

1. Терминдер мен анықтамалар

Бұл Пайдаланушы келісімінің төменде көрсетілген терминдері мынадай мағынаға ие:

Колёса/Сайт иесі — “Колёса” акционерлік қоғамы, БСН 970440003326.

Kolesa.kz және/немесе Интернет-ресурс — Колеса АҚ-на тиесілі www.kolesa.kz сайты және мобильді қосымшасы.

Пайдаланушы — Интернет желісі ресурстарын, оның ішінде Kolesa.kz-ті  қараушы.

Пайдаланушы келісімі —  http://kolesa.kz/content/service/regulations/ мекенжайы бойынша орналасқан осы Келісім мен хабарландыру беру ережелері және Kolesa.kz  жұмысын  реттейтін немесе интернет-ресурста жарияланған Қызметтерді қолдану тәртібін анықтайтын өзге де ережелер мен құжаттар.

Қызметтер — Kolesa.kz Пайдаланушыларына қолжетімді функциялық мүмкіндіктер, қызметтер, көмек, құрал-жабдықтар.

Мобильді қосымша — Kolesa.kz-ті қолдану үшін Пайдаланушы әртүрлі бағдарламалық платформалар көмегімен портативті (мобильді) құрылғыларға орнататын немесе жүктейтін қосымша.

Тауар — Пайдаланушы Kolesa.kz сайтына берген хабарландыруға қатысты кез келген тауар,  қызмет жөніндегі ұсыныс немесе өзге де ұсыныс.

Хабарландыру — Пайдаланушы  Kolesa.kz сайтына орналастырған ұсынылған тауар (байланыс ақпараттарын, фотосуреттерді және кез келген ілеспелі мәліметтерді қоса алғанда) жөніндегі белгісіз адамдар тобына арналған ақпараттық хабарлама.

Сатушы — Тауарға қатысты мәміле жасау ұсынысымен Kolesa.kz-ке хабарландыру берген Пайдаланушы.

Сатып алушы — Сатушы берген хабарландыруды қарайтын, тауарға қатысты Сатушымен қарым-қатынас орнататын және/немесе Сатушымен мәміле жасасатын Пайдаланушы.

Есепке алу деректері — Kolesa.kz интернет-ресурсына Тіркелу барысында Пайдаланушы өз бетімен құратын немесе Жеке кабинет арқылы  кейін Пайдаланушының өзі өзгерткен, авторландырылған соң Жеке кабинетке кіру үшін қолданылатын бірегей логин (электронды поштаның мекенжайы) мен құпиясөз.

Жеке кабинет — Пайдаланушының Колёса ұсынатын шарттар негізінде Kolesa.kz-тегі жеке қызметтерді, оның ішінде оларға тапсырыс беру, қосу/ажыратуды басқаруына мүмкіндік беретін Пайдаланушының Kolesa.kz интернет-ресурсындағы дербес бөлімі.

Тіркелу — Kolesa.kz сайтында көрсетілген нұсқауларға сәйкес, Жеке кабинет ашу және Kolesa.kz-тің жеке Қызметтеріне қол жеткізу мақсатында, есепке алу деректері мен өзге мәліметтерді беруін қосқанда, Пайдаланушының пайдаланушы интерфейсінің арнайы үлгісін қолдана отырып орындайтын  әрекеттерінің жиынтығы.

Мәліметтер — Kolesa.kz-ті қолданумен байланысты Пайдаланушы беретін кез келген мағлұматтар мен ақпараттар.

ЭЦҚ — Тіркеу куәліктерін қолдану саясатыне сәйкес берілетін Колеса АҚ Куәлік беру орталығы шығарған электронды цифрлы қолтаңба.

Биометриялық сәйкестендіру — Пайдаланушының тұлғасын физиологиялық және биологиялық ерекшеліктері негізінде сөзсіз растау мақсатында сәйкестендіру процедурасы.

Бонус / жеңілдік– виртуал бірлікте көрсетілген және Қызметтің іс жүзіндегі бағасын төмендететін сома.

2. Жалпы ережелер. Интернет-ресурс қызметтеріне қолжетімділік

2.1. Колёса Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімінің шарттары негізінде Kolesa.kz-те Хабарландыру беру, іздеу, қарау және басқа да Интернет-ресурста ұсынылған  қолжетімді қызметтерді қолдануды ұсынады. Жекелеген Қызметтерді пайдалануға қосымша шарттар, ережелер мен шектеулер қойылуы мүмкін. Колёса кез келген уақытта Қызмет көрсету шарттарын қайта қарауға немесе өзгертуге, Интернет-ресурстың және/немесе Қызметтің функционалдық мүмкіндіктерін, сондай-ақ Пайдаланушының Қызметке немесе Сайттың жеке функционалдық мүмкіндіктеріне қол жеткізу шарттарын толықтыруға, шектеуге, кеңейтуге құқылы.

2.2. Қызметтер пайдаланушыға қолдану барысында аталған шарттарға сай көрсетіледі.

2.3. Жекелеген Қызметтердің көрсетілуі аталған Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын хабарландыруды орналастыру шарттары, өзге шарттар мен ережелер, жазбаша үлгіде жасалып, Колеса мен Пайдаланушы қол қойған дербес келісімдерді қоса алғанда, Пайдаланушы келісімінің шарттарымен және/немесе келісімдерімен реттеле алады. Осы Пайдаланушы келісімінің мәтіні мен арнайы ережелер мен/немесе келісімдер арасында қайшылықтар мен сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, соңғылары қолданылады.

2.4. Kolesa.kz сайты Сатушыларға өз беттерімен, өз жауапкершілігімен, Тауарға қатысты келісім жасау мақсатында белгісіз адамдар тобына  Сатушы өзі иелік етуге(ұсыныстар жасауға) құқылы болуға, ал Сатып алушыларға Сатушымен мәміле жасау барысында Интернет-ресурста Сатушы орналастырған ұсыныстарды өз білгенінше және өз жауапкершілігіне ала отырып  қабылдауға мүмкіндік беретін алаң.

Мәмілелерге қатысты  Колёса Пайдаланушылар арасындағы ұсынылатын/жасалатын мәмілелердің ұйымдастырушысы, Сатып алушысы, Сатушысы, делдалы, агенті немесе қандай да бір Пайдаланушы және/немесе мүдделі тұлға болып табылмайды. Интернет-ресурста хабарландыруды орналастыру нәтижесінде Пайдаланушылар арасында жасалған барлық мәмілелер Колёсаның тікелей немесе жанама қатысуынсыз жасалады және жүзеге асады.

2.5. Тіркелу немесе Интернет-ресурста пайдаланушының авторландырылуы фактісіне қарамастан, Интернет-ресурста орналасқан ақпараттарды қарауды қоса алғанда, Интернет-ресурсты пайдалану, Пайдаланушының осы Пайдаланушы келісімінің шарттарымен келісетіндігін және Қызметтерді қолдану нұсқауларына сай әрекет етуді өз міндетіне алатындығын, сонымен қатар, Интернет-ресурсты қолданумен байланысты әрекеттері үшін  жауапкершілікке ие болатындығын  білдіреді.

2.6. Kolesa.kz-ке кіруді жүзеге асыра отырып және сөйтіп осы Пайдаланушы келісімін жасай отырып, Пайдаланушы Пайдаланушы келісімін жасауға және орындауға қажетті барлық құқықтар мен өкілеттікке ие екендігіне, сонымен қатар,кәмелет жасына толған және толық қабілетті тұлға немесе кәмелетке толмаған, бірақ уәкілетті органның шешімімен толық қабілетті (эмансипация) деп жарияланған тұлға немесе он төрт жасқа толған және заңда талап етілген үлгіде өз ата-анасының не өзге заңды өкілдерінің Пайдаланушы келісімін жасауға жазбаша келісімін алған тұлға екендігіне кепіл болады. Колеса кез келген уақытта Пайдаланушыдан жоғарыда көрсетілгендей,құқықтары мен өкілеттікті растайтын ақпараттар мен құжаттарды талап етуге құқылы.

2.7. Kolesa.kz-те көрсетілетін қызметтер Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз, кез келген уақытта өзгеруі, толықтырылуы, жаңаруы, пішіні мен функционалдық мүмкіндіктерін өзгертуі мүмкін, сол себепті оларды «бары осы» режимінде, яғни, Пайдаланушы Пайдаланушылар қызметіне жүгінген сәттегі берілген күйінде қолдану ұсынылады. Колеса өз шешімімен, барлық немесе жекелеген Пайдаланушыларға Қызмет көрсетуді (немесе қандай да бір Қызмет аясындағы функцияларды) алдын ала ескертусіз тоқтатуға (уақытша немесе біржола) құқылы.

2.8. Жеке кабинетінің шотын толтыру арқылы Пайдаланушы Интернет-ресурстың 1 бірлік 1 теңгеге тең болатын төлем бірліктеріне ие болады.

2.9. Шотты кез келген төлем жүйесі (банк картасы, Kaspi.kz, интернет-банкинг, төлем терминалдары, Qiwi Әмиян) арқылы толтыру барысында, төлем жасаушы Колеса тарапынан атқарылған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі, электронды шот-фактура толтыру сомасына берілмейтінімен, сонымен қатар төлем жасаушыдан төлем жүйелерінің пайдасына алынатын және қолданылатын төлем жүйелері тарапынан бекітілген комиссия ұсталуы мүмкін екендігімен келіседі. Бұл ретте Колеса төлем жүйелері бекіткен комиссия үшін жауапкершілікке ие болмайды.

2.10. Пайдаланушының жеке кабинетіне түскен сомаларды қайтару төлем тәсіліне байланыссыз, Пайдаланушы жазбаша өтініш жасаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асады.

2.11. Колеса Пайдаланушы тарапынан Колеса қызметкерлерімен, оның ішінде телефон арқылы сөйлесу барысында нормативті емес лексиканы немесе тіл тигізу, жала жабу, адамның қадір-қасиетін кемсіту ретінде саналатын сөздерді қолдану арқылы дөрекі және негізсіз қатынас орын алған жағдайда оны бұғаттауға құқылы.

2.12. Бонустар/Жеңілдіктер беру және қолдану.

2.12.1. Осы пайдаланушы келісімінің шарттарына сәйкес, Интернет-ресурс иесінің шешімімен, Пайдаланушыға Бонус/жеңілдік берілуі мүмкін. Пайдаланушыға Бонустар/жеңілдіктер мынадай жолдармен: Бонустардыі белсендіру үшін промо-кодтар беру, Бонустарды пайдаланушының шотына аудару не басқа да тәсілдер арқылы берілуі мүмкін . Бонустарды беру тәсілін Интернет-ресурс иесі өз еркімен анықтайды.

2.12.2. Бонус/Жеңілдік төлем соммасының пайызы түрінде жасалатын болса, берілетін нақты жеңілдіктің көлемі жалпы төлем соммасынан есептеледі.

2.12.3. Пайдаланушының шотында Бонустар/Жеңілдіктер болған жағдайда, оны қолдану үрдісінде Қызмет үшін жасалатын төлем, алдыңғы кезекте пайдаланушының ақшалай қаражатынан алынады, ал қаражат таусылғаннан кейін шоттағы Бонус/Жеңілдік сомасынан алынады.

2.12.4. Пайдаланушыға берілген Бонустарды Пайдаланушы тек Интернет-ресурстағы Қызмет түрлерін қолдану үшін пайдалана алады, және олар айырбасталмайды, үшінші жаққа берілмейді немесе ақша баламасына алмастырылмайды. Пайдалану мерзімінің аяқталуына немесе басқа да себептерге байланысты күйіп кеткен Бонустар ешбір түрде, оның ішінде ішінара қолданылса да өтелмейді.

2.12.5. Пайдаланушы Интернет-ресурсты қолданудан бас тартқан жағдайда, Пайдаланушының және/немесе Интернет-ресурс иесінің бастамасымен қандай да бір Қызмет түрі күшін жойса не одан бас тартылса, бұрын пайдаланушыға берілген Бонустардың барлығы күйіп кетеді (шоттан қайтарымсыз шығарылады) және қайтарылмайды. Кез келген жағдайда, Интернет-ресурсты қолданудан немесе жеке Қызмет түрінен бас тартқанда, ақшалай қаражаттың қалғаны Бонуссыз/Жеңілдіксіз қайтарылуы мүмкін.

2.12.6. Бонустың/Жеңілдіктің Интернет-ресурста қолдану мерзімі пайдаланушының жеке кабинет шотын толтырған сәтінен бастап 6 (алты) күнтізбелік айды құрайды.

2.13. Ақылы Қызметтердің бағасын Интернет-ресурс иесі өз бетінше және келесі параметрлерге сүйене отырып анықтайды: Қызмет түрі, Қызметтер пакетінің құрамы, сонымен қатар маусымдық, хабарландыру берілген аймақ, айдардың танымалдығы, Пайдаланушылардың айдардағы/аймақтағы белсенділігі және т. б.

3. Интернет-ресурста тіркелу

3.1. Пайдаланушы Жеке кабинетті, сондай-ақ, жекелеген Қызметтерді қолдануға Kolesa.kz-те тіркелгеннен кейін құқылы.

3.2. Интернет-ресурста тіркелу келесі тәртіпте жүзеге асады:

3.2.1. Интернет-ресурста тіркелу барысында Пайдаланушы байланыс желісінің Пайдаланушы атына тіркелген абоненттік нөмірін көрсетеді. Жеке кабинетте Қазақстан Республикасының мобильді байланыс операторында тіркелген абоненттік нөмір негізгі және қосымша нөмір (авторлану үшін қолданылатын телефон нөмірі) болуға тиіс.

3.2.2. Жоғарыда көрсетілген Интернет-ресурста тіркелу рәсімінен кейін, Пайдаланушы Интернет-ресурс қызметтерін тіркелген Пайдаланушы ретінде пайдалануға құқылы. Сонымен бірге Интернет-ресурста хабарландыру орналастыру, комментарий қалдыру және басқа әрекеттер жасау үшін Пайдаланушыға тіркелу рәсіміне ұқсас (ұялы байланыстың абоненттік нөмірін енгізу -> SMS арқылы құпиясөзді алу -> құпиясөзді енгізу -> Интернет-ресурста авторландырылу) үрдістен өту қажет.

3.2.3. Пайдаланушы келесі Интернет-ресурстардың (десктоп немесе мобильді нұсқасы, сонымен қатар мобильді қосымша) kolesa.kz, krisha.kz, бірінде тіркелу рәсімінен өту барысында, Пайдаланушы алғаш енгізген ұялы байланыстың абоненттік нөмірін қолдануға құқылы екенін түсінеді және келіседі, сондай-ақ барлық екі Интернет-ресурстағы пайдаланушы келісімі ережелерін сақтауды автоматты түрде өз жауапкершілігіне алады.

3.2.4. Пайдаланушы Қазақстан Республикасы «Ақпараттандыру туралы» Заңының 36 бабының 5-1 тармағының талаптарын орындау үшін осы Келісімнің 1 және 2 тармақтарын сақтауға кепіл болады, сонымен қатар заңнаманың жоғарыда көрсетілген қағидаларына кедергі болғаны не оларды сақтамағаны үшін толық құқықтық жауапкершілікке тартылады.

3.2.5. Техникалық себептерге байланысты, «+8-ден» басталатын ұялы байланыс нөмірлеріне бірреттік құпиясөзі бар SMS жіберілмейді.

3.3. Пайдаланушы есепке алу деректерінің сақталуын және олардың үшінші жаққа жария болмауын қадағалауы тиіс. Пайдаланушының атынан және соның мүддесіне сай әрекет жасайтын немесе есепке алу деректерін Пайдаланушы келісімі негізінде алған тараптарды қоспағанда, Пайдаланушының өз есепке алу мәліметтерін үшінші жаққа беруге, сонымен қатар оның есепке алу деректерін үшінші жақтың Kolesa.kz-те авторландырылу үшін қолдануына тікелей не жанама рұқсат беруге құқығы жоқ.

3.4. Пайдаланушының есепке алу деректерін қолданып, жеке кабинет арқылы жасалған кез келген әрекет Пайдаланушының немесе уәкілетті тұлғаның әрекеті деп саналады, және Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімін бұзу, Kolesa.kz-те пайдаланушы орналастырған Тауарға қатысты заңнама талаптарын бұзу сынды әрекеттерге қатысты міндеттер мен жауапкершіліктер белгіленеді.

3.5. Егер Пайдаланушының есепке алу деректерінің жария болғаны немесе уәкілетті емес үшінші жақтың қолданғаны туралы күдіктенуге себебі болса, Пайдаланушы дереу есепке алу деректерін өзгертуі тиіс.

3.6. Пайдаланушының Kolesa.kz-ті пайдалануы барысында ұсынылатын ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін Колеса қолжетімді техникалық мүмкіндіктерді қолдануға құқылы. Колеса Пайдаланушының өзін таныстырған адам екеніне және ол Kolesa.kz-те ұсынған ақпараттың растығына кепіл бола алмайды. Колеса Пайдаланушыларға болуы мүмкін контрагенттермен, Сатушылармен және Сатып алушылармен Kolesa.kz-те қолжетімді құралдардың көмегімен сөйлесуді және Сатушыны таңдағанда және онымен мәміле жасасқанда сақтық танытуға кеңес береді.

3.7. Пайдаланушы Сайт Жинағында Колеса хабарландыруды тексеру үшін екі кезеңді жүйе қолданатынымен келіседі, ол: Деректері бар файлдардың дұрыстығын, сонымен қатар хабарландырудың өзектілігін тексеретін интеллектуалды робот пен компания мамандарынан тұрады.

3.8. Пайдаланушы осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын және/немесе хабарландыруды орналастыру ережелерін бұзған жағдайда, Колеса Пайдаланушының Жеке кабинетке кіру мүмкіндігін бұғаттап, бір уақытта оның хабарландыруларын орналастыру мен көрсетуді тоқтатуға құқылы. Колеса кез келген уақытта Пайдаланушының қызметтерді қолдану мүмкіндігін шектеуге және/немесе тоқтатуға немесе Пайдаланушының есептік жазбасын қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз өшіруге құқылы.

3.9. Жеке кабинетті тек мобильді қосымша арқылы жоюға болады . Жеке кабинетті жою кезінде Пайдаланушының барлық деректері жойылғандығы, оны қалпына келтіру мүмкін еместігі ескертіледі.

Келесі деректер жойылады:
— барлық тіркелген телефон нөмірлері
— шоттағы қаражат пен бонустар нөлге дейін өзгереді/жоғалады
— хабарламалар
— таңдаған хабарламалар
— хабарлар тарихы
— Осы нөмірге байланысты Kolesa.kz, Krisha.kz кеңселері де жойылады.

Пайдаланушы растағаннан кейін, кеңсе мен деректер жойылады және кеңсеге қол жеткізу жоғалады.

Пайдаланушының шотында ақшасы болса, кеңсені жою алдында, Пайдаланушы ақшаны қайтару үшін күтім көрсету қызметіне хабарласуы керек.

3.10. Kolesa.kz-те орналасқан Хабарландыруларды және өзге де ақпараттарды қарау ашық қолжетімді, тіркелуді және/немесе авторландыруды қажет етпейді, алайда, мұндай әрекеттерді жасау барысында Пайдаланушы кез келген жағдайда Пайдаланушы келісімінің ережелерін сақтауға міндетті.

4. Пайдаланушылар беретін мәлімет, пайдаланушылардың дербес дерегін жинау және өңдеу

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V “Дербес деректер және оларды қорғау туралы” Заңына сай Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген, Алматы қ-сы, Шевченко 157/4 мекенжайында орналасқан Колеса АҚ-і (әрі қарай – Колеса) пайдаланушылардың дербес деректерін өңдейді.

4.1. Интернет-ресурсты және/немесе сонымен байланысты сервистерді және/немесе kolesa.kz-тегі басқа құралдарды қолдану арқылы, сонымен қатар Колеса АҚ Куәландырушы орталығының сақтау орнында сақтау үшін жабық ЭЦҚ ашатын кезде Пайдаланушы пайдаланушының аты, тұратын жері, электронды поштасының мекенжайы, байланыс телефоны, басқа байланыс ақпараты, ip-мекенжай, биометриялық деректер сынды дербес деректері мен пайдаланушының Колесаның kolesa.kz Сервистерін пайдалану процесінде қажет басқа да деректерін жинауына, өңдеуіне, үшінші тұлғаларға беруіне келісім береді. Пайдаланушы дербес және Пайдаланушы туралы өзге мәліметтерді (Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты немесе лақап аты, электронды пошта мекенжайы, мобильді телефон нөмірі, сонымен қатар kolesa.kz интерфейсіндегі кері байланыс үлгісі арқылы өзге Пайдаланушыларға жолдайтын хабарламалар және Хабарландыруға комментарий қалдыру үлгісі арқылы жіберетін комментарийлерде кездесетін және т.б. кез келген басқа ақпарат) беру туралы шешімді Пайдаланушы өз бетінше әрі ерікті түрде қабылдайды. Пайдаланушы сонымен қатар Пайдаланушының дербес деректерін үшінші тұлғаларға (үлестес тұлғаларды қоса алғанда) трансшекаралық жолдауға өз келісімін береді.

4.2. ЭЦҚ пайдаланатын жекелеген Сервис түрлері Пайдаланушы Биометриялық сәйкестендіруден өткенде көрсетіледі. Егер Интернет-ресурс иелері Пайдаланушының ЭЦҚ шығару және алу құқығын растайтын физиологиялық және биометриялық ерекшеліктері негізінде өзінің Биометриялық деректер базасында Пайдаланушының жеке тұлғасын растаса, Биометриялық сәйкестендіруден өткен болып есептеледі.

4.3. Пайдаланушы Интернет-ресурста кабинет ашқанда, Колеса қолданыстағы электронды пошта мекенжайы, мекенжай, аты-жөні, телефон нөмірі мен кабинетті немесе kolesa.kz-тің белгілі бір Сервистерін қолданғанда жүктелетін фотосурет сияқты басқа ақпаратты сұрауы мүмкін.

Интернет-ресурс қызметінің аясында Компания сатып алушы мен сатушының мәміле жасауы, пайдаланушылардың хабарлама жіберіп, өзара тілдесуі және төлем жасауы үшін қажет жеке немесе байланыс сипатындағы ақпаратты жариялауы мүмкін. Хабарландыру беру үшін керек барлық ақпарат есеп жазбасын құру барысында сұралады.

4.4. Пайдаланушылар пайдаланушыларды қолдау қызметіне жүгінгенде, Колеса — интернет-ресурс жұмысының аясында — пайдаланушының сұранысын орындау үшін және қажет болғанда кері байланыс орнату үшін керек жеке ақпаратты жинауы мүмкін. Сонымен қатар, Колеса жеке кабинетте көрсетілген байланыс ақпаратын пайдаланып, Пайдаланушыға хабарласуы мүмкін. Сондай-ақ Компания қолдау қызметіне Пайдаланушы жолдаған кез келген сұраныс немесе Пайдаланушы берген кез келген кері байланыс сияқты Пайдаланушымен тілдесуге қатысты басқа ақпаратты жинауы мүмкін.

Колеса Пайдаланушының жеке деректеріне рұқсат етілмеген үшінші жақтардың қол жеткізуінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

4.5. Колеса мынадай мақсатта Пайдаланушылардың жеке дерегін жинап, өңдейді:

4.5.1. жеке кабинет ашу және басқару мүмкіндіктерін қоса алғанда, Пайдаланушыларға техникалық және Интернет-ресурстағы түрлі функцияларды пайдалануға қатысты қиындық туындағанда қызмет көрсету;

4.5.2. статистикалық дерек және меркетингілік зерттеу жүргізу;

4.5.3. Пайдаланушыларға кез келген қолжетімді байланыс арналары арқылы Интернет-ресурс жұмысына байланысты кеңес беру;

4.5.4. Пайдаланушылардан Интернет-ресурстың, әзірленген өнімдердің сапасы туралы мәлімет алу;

4.5.5. Пайдаланушылардан келген сұраныстарды Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өңдеу;

4.5.6. Хабарландыру беру ережесінің сақталуын қамтамасыз ету;

4.5.7. жарнама мен ұсыныстарды Пайдаланушылардың қалауы, іздеу тарихы және Интернет-ресурста қолжетімді басқа Жеке мәліметі бойынша дербестеу.

4.6. Дербес деректерді сақтау мерзімін өзгерту, қолда бар ақпаратқа өзгеріс енгізу, пайдаланушы ЭЦҚ-сын қайтару және/немесе жою қажет болғанда, Пайдаланушы ao@kolesa.kz электронды поштасына немесе арнайы Колеса АҚ-сына “дербес деректер” немесе “ЭЦҚ қайтару не жою” деген белгімен Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ-сы, Шевченко к-сі 157/4 мекенжайына хат жолдауға құқылы.

Колеса Пайдаланушының жеке деректеріне рұқсат етілмеген үшінші жақтардың қол жеткізуінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

4.7. Kolesa.kz-ті пайдалану аясында Пайдаланушы тек шындыққа жанасатын Мәліметтерді беруге тиіс және өзі берген ақпарат үшін толық жауапкершілікке ие. Пайдаланушы мәліметтерді Kolesa.kz-те редакциялау арқылы өз уақытында жандандырып отыруға міндеттеледі. Колеса пайдаланушының Пайдаланушы келісімін және/немесе сәйкес Сервисті қолданушы тарап екенін анықтау үшін қажет, сонымен қатар берілген мәліметтің шынайылығын растайтын құжаттарды және Хабарландыруда көрсетілген Тауарды пайдалану/ұсыну заңдылығын және/немесе Пайдаланушының Тауармен байланысын растайтын құжаттарды сұратуға, ал Пайдаланушы мұндай сұраныс бойынша құжаттар мен ақпарат беруге құқылы

4.8. Kolesa.kz Сервистерін пайдалану (Тіркелу, Kolesa.kz интерфейсі арқылы басқа Пайдаланушылармен өзара әрекеттесу, Хабарландыру беру, Kolesa.kz беттерін қарау және т. б. қоса алғанда) процесінде Пайдаланушы дербес деректері мен Пайдаланушы жайлы өзге мәліметті (тегі, аты, әкесінің аты немесе Пайдаланушының лақап аты, электронды пошта мекенжайы, мобильді телефон нөмірі, сонымен қатар пайдаланушы Kolesa.kz интерфейсіндегі кері байланыс үлгісі арқылы өзге Пайдаланушыларға жіберген хабарламада, Хабарландыруға комментарий қосу үлгісі арқылы жіберілген комментарийлерде бар Пайдаланушы берген кез келген ақпарат) Колесаға беру немесе Пайдаланушы келісімін орындау мақсатында жалпыға қолжетімді болатындай жариялау туралы шешімді өз бетінше және ерікті түрде қабылдайды, сонымен қатар осы арқылы Колеса мен үшінші тұлғалардың Пайдаланушыға қатысты дербес және басқа деректерді өңдеуіне, сондай-ақ дербес деректерді трансшекаралық жолдау, сонымен қатар мына мақсаттарда: Пайдаланушыларға Интернет-ресурсты пайдалануға байланысты консультациялық қолдау көрсету, Хабарландырудың Пайдаланушы келісіміне сәйкестігін тексеру, басқа Пайдаланушыларға хабарлама жеткізу, Kolesa.kz және/немесе Сервистер қызметін жақсарту үшін статистикалық және аналитикалық мәлімет алу, көрсетілетін Сервис спектрін кеңейту, Колеса немесе үшінші тұлғалардан ақпараттық және/немесе жарнамалық хабарлама алу, Пайдаланушылар немесе үшінші тұлғалар тарапынан болатын заңсыз және/немесе рұқсат етілмеген әрекеттерді ескерту немесе олардың алдын алу, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін өңдеуіне келісім беретінін мәлімдейді. Колеса Пайдаланушының жеке деректеріне рұқсат етілмеген үшінші жақтардың қол жеткізуінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

4.9. Kolesa.kz сайтында Пайдаланушы берген барлық ақпарат (Қазақстан Республикасының заңнамасындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сай қорғалуға тиіс жеке немесе басқа да деректерге жата ма, жоқ па, оған қарамастан) Пайдаланушының өз мүлкін және/немесе қызметін ұсыну және/немесе Пайдаланушының басқа да көздеген мүддесін іске асыру мақсатында орналастырылады, сәйкесінше, Пайдаланушы өзі жайлы сол не өзге ақпаратты тек өз мүддесіне сай, сондай-ақ Пайдаланушымен байланыс орнатуды жеңілдету үшін орналастырады.

Kolesa.kz-те хабарландыру орналастыра отырып, Пайдаланушы Хабарландырудағы мәліметтерді жалпыға қолжетімді етеді және берілген ақпарат Kolesa.kz-те ашық түрде жарияланатынын, яғни интернет желісіне қосылу мүмкіндігі бар әлемнің барлық аймағындағы Kolesa.kz-ке кірген кез келген адамның (адамдардың шектеусіз тобының) танысуына қолжетімді болатынын түсінеді, сәйкесінше, Пайдаланушы мәліметті осылай берумен байланысты, оған қоса, бірақ мұнымен шектелмей: электронды пошта мекенжайының спам-хабарламалар тарататын тізіміне ену қаупі, электронды пошта мекенжайының түрлі алаяқтардың қолына түсу қаупі, телефон нөмірінің SMS-спам жіберушілердің және/немесе SMS-алаяқтардың қолына түсу қаупі және мәлімет жариялаумен байланысты басқа да қауіптер болатынын түсінеді және өз жауапкершілігіне алады.

4.10. Колеса Пайдаланушының Kolesa.kz арқылы берілетін және/немесе таратылатын кез келген түрдегі деректеріне алдын ала тексеріс жүргізуге міндетті емес. Колеса өз шешімімен Пайдаланушы берген кез келген мәліметті орналастырудан және/немесе таратудан бас тартуға немесе пайдаланушы Kolesa.kz-те орналастырған кез келген Мәліметті өшіруге құқылы. Пайдаланушы кез келген мәліметті орналастырумен және таратумен байланысты қауіптерді, оның сенімділігін, толықтығын немесе пайдалылығын қоса алғанда, өз бетінше бағалауға тиіс екенін түсінеді және онымен келіседі.

4.11. Колеса Kolesa.kz-ке қатысы жоқ, кәсіби бағалауды талап ететін және/немесе Колесаның құзыретіне кірмейтін сұрақтар бойынша кеңес бермейді.

4.12. Пайдаланушының Kolesa.kz-ті пайдалануға байланысты сұрақтар бойынша өтініштері Интернет-ресурста көзделген тәртіпке сай қаралады. Колесаның Пайдаланушымен оның өтінішін қарастыру аясындағы қарым-қатынасы Пайдаланушы көрсеткен электронды поштаны қолдану арқылы жүзеге асады.

4.13. Колеса Пайдаланушының мынадай өтініштерін қарастырмауға құқылы: өтінішті қарастыруға қажет ақпарат пен құжаттары жоқ; жалған ақпарат және (немесе) құжаттар көрсетілген; шынайылық белгілері жоқ; Пайдаланушыға Колеса бұрын жауап берген (қайталанған өтініш); тіл тигізу, қоқан-лоқы көрсету немесе өткір негативті үлгіде жазылған; Колесада көзделген басқа шарттар мен өтініштерді қарау талаптарын бұза отырып бағытталған өтініштер.

4.14. Пайдаланушы Колесаның Интернет-ресурс Пайдаланушылары жөнінде иесізденген статистикалық деректерді жинау мүмкіндігімен келіседі. Пайдаланушы Колесаның алушы тарапынан жіберілетін деректер режимінің Интернет-ресурста бар режимдерге сай болуын қамтамасыз ету шартымен, үшінші тұлғаларға иесізденген деректерді беруге, оның ішінде Интернет-ресурстың, Сервистердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Интернет-ресурстың әріптестік және басқа да бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында оларды өңдеуге келісім береді. Пайдаланушы туралы деректерді өңдеудің мақсаты, соңғысына Қызметтерді пайдалану мүмкіндігін беру және Интернет-ресурстың қосымша функционалдық (бағдарламалық) мүмкіндіктерін пайдалану құқығын беру, жарнамалық кампаниялар өткізу, таргеттелген жарнамалар мен Сервистер ұсыну, статистикалық зерттеулер жүргізу және алынған статистикалық деректерді талдау, Пайдаланушы келісімінде жазылған басқа да әрекеттерді жүзеге асыру болып табылады.

5. Пайдаланушының міндеттері

5.1. Пайдаланушы қолданыстағы заңнамаға және Kolesa.kz-тегі Пайдаланушы келісіміне сай әрекет етуге міндеттеледі, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай, Kolesa.kz-тегі Қызметтерді пайдалану барысындағы өз әрекеттері мен әрекетсіздіктері үшін толық жауапты болады.

5.2.

Kolesa.kz-тің Пайдаланушыға қолжетімді Қызметтері тек Колеса бекіткен мақсатта ғана пайдаланылуы тиіс Пайдаланушыға қызметті,сонымен қатар интернет-ресурстан алған өзге де ақпаратты басқа мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

Колеса өз бетінше кез келген уақытта Хабарландыруларды және/немесе Пайдаланушылардың Қызмет түрлерін қолдану шарттарының сақталуын қадағалау үшін бағдарламалық қызметтерді автоматты режимде қолдану арқылы ішінара тексеруге құқылы. Ережелердің бұзылуы анықталған жағдайда, сонымен қатар үшінші тұлғалардан ережелердің бұзылуы немесе Колесаның пікірінше ереже бұзылуының жиынтық белгілері анықталған жағдайда, Колеса Пайдаланушының сол не өзге де Қызметтерге қолжетімділік мүмкіндігін Хабарландыруды және/немесе Жеке кабинетке кіру мүмкіндігін қабылдамау немесе бұғаттауды қоса алғанда, тоқтатуға құқылы.

Колесаның біржақты шешімі бойынша Интернет-ресурстағы Хабарландыруды және/немесе есепке алу жазбаларын бұғаттау Пайдаланушының осы Пайдаланушы келісімінің және өзге де Колеса белгілеген ережелерді бұзу мөлшері мен санына байланысты, уақытша не тұрақты болуы мүмкін. Пайдаланушы ережелердің бұзылуына себеп болған қателерін жойған жағдайда, Колеса Интернет-ресурстағы бұрын бұғатталған Хабарландырулар мен жеке жазбаларға кіру мүмкіндігін қайта қалпына келтіруге құқылы.

5.3. Пайдаланушы Колесаның жазбаша келісімінсіз Kolesa.kz-ке кіруге мүмкіндік беретін автоматты және басқа да бағдарламаларды пайдаланбауға міндеттеледі. Сонымен қатар, Колесаның рұқсатынсыз Kolesa.kz-тегі кез келген материалдар мен ақпараттарды (Хабарландырулар, Тауардың сипаттамалық мәтіндерін, фотосуреттерін және т.б қоса алғанда) пайдалануға, таратуға, көшіруге және/немесе қол немесе автоматты (бағдарламалық құралдар көмегімен) бағдарламалардың көмегімен шығарып алуға жол берілмейді.

5.4. Kolesa.kz-те Хабарландыруларды әдеттегі Хабарландыруды орналастыру немесе қарау тәртібін айналып өтуге мүмкіндік беретін (мысалға, Хабарландыруларды автоматты түрде жүктеуге арналған бағдарламаларды қолдану) компьютерлік бағдарламаларды Колесаның жазбаша рұқсатынсыз қолдануға қатаң тыйым салынады және мұндай әрекет Хабарландыруларды жариялауды тоқтатуға, Kolesa.kz-ке және/немесе Жеке кабинетке кіру мүмкіндігінен айыруға алып келуі мүмкін.

5.5. Пайдаланушы, сонымен қатар:

  • Kolesa.kz инфрақұрылымының үйлесімсіз жүктеліміне алып келуі мүмкін ешқандай әрекет жасамауға;
  • Колесаның алдын ала берген жазбаша рұқсатынсыз, Kolesa.kz-тегі кез келген мәліметті (Пайдаланушы өзі берген мәліметтерден басқа) көшірмеуге, қоспауға, өзгертпеуге, таратпауға және жұртшылыққа көрсетпеуге;
  • Kolesa.kz-тің жұмысына кедергі келтірмеуге, сонымен қатар Kolesa.kz-ке кіру мүмкіндігін бұғаттау немесе шектеу мақсатындағы автоматты жүйелер мен үрдістердің әрекетіне кедергі келтірмеуге міндеттеледі.

5.6. Пайдаланушы келісімінң бұзылуына және/немесе Колесаға зиян келуіне ( мысалы, DDoS-шабуылдар немесе басқа да хакерлік шабуылдар, Колесада авторланбаған бағдарламалық құралдарды Хабарландырулар немесе т.б. жүктеу үшін қолданылатын бағдарламалар) жол бермеу немесе оның алдын алу мақсатында, Колеса Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың кіру мүмкіндігін Kolesa.kz-ке сәйкес ір-мекенжайларын немесе ір-мекенжайлар ауқымын бұғаттау арқылы шектеуге құқылы.

5.7. Kolesa.kz-ке кіре отырып, Пайдаланушы Kolesa.kz-те үшінші тұлғалардың орналастырған жарнамалық ақпаратын қабылдауға келісімін білдіреді. Пайдаланушы Kolesa.kz-тің мұндай ақпараттың, оған қоса сәйкес материалдарда сілтемесі болуы мүмкін сайттардың мазмұнын тексермейтіндігін және ол үшін жауапты еместігін түсінеді және онымен келіседі.

5.8. Kolesa.kz-ті Пайдаланушы өзге Пайдаланушы орналастырған кез келген мәліметті оның жазбаша келісімінсіз, немесе мұндай мәліметтерді пайдалану құқығын басқа да тәсілдер арқылы растамай, оларды пайдаланбауға міндеттеледі. Kolesa.kz-ті қолданумен байланысты Пайдаланушының басқа Пайдаланушылар жөнінде алынған мәліметтері, тек тауарға қатысты мәмілелер жасасу мақсатында ғана қолданылуы керек. Осылайша, Пайдаланушыға өзге Пайдаланушының электронды мекенжайын және/немесе телефон нөмірін тікелей жарнамалық жіберілім немесе басқа ұнамсыз электронды хабарламалар жіберілімін жасау, сондай-ақ, өзге құқыққа қайшы немесе екінші жақтың хабарынсыз және/немесе келісімінсіз жүзеге асатын әрекеттер жасау үшін пайдалануға тыйым салынады.

Пайдаланушылар арасындағы өзара қарым-қатынасты жеңілдету үшін, Қызметтер өзге Пайдаланушылардың кейбір байланыс ақпараттарына шектеулі қолжетімділігін тұспалдайды. Басқа Пайдаланушылар берген Мәліметтерді қолдану құқығы осы Пайдаланушы келісімімен шектеледі.

5.9. Егер Пайдаланушыда өзге Пайдаланушыға ол орналастырған Қызметтермен және/немесе Хабарландырулармен байланысты наразылық туындаса, Пайдаланушы тиісті тұлғаға (Сатушыға) талап қоюға міндетті, және дауды өз бетінше Колесаның қатысуынсыз шешуі қажет.

5.10. Пайдаланушы Колесаның Пайдаланушылар Kolesa.kz-те жариялаған ақпаратты ұдайы тексере бермейтінін түсінеді және қабылдайды. Хабарландыруда берілген кейбір деректер тіл тигізетін, қауіпті, бұрыс немесе жаңылыстыратындай көрінуі мүмкін. Колеса Пайдаланушыларға Kolesa.kz-тегі ақпаратты қолдану барысында сақтық танытуды және ақыл-парасатына сүйенуге кеңес береді. Пайдаланушы оның контрагенті өзін басқа тұлға ретінде көрсетуі, кәмелетке толмаған адам болуы, бұрмаланған ақпарат беруі ,т.с.с. мүмкін екендігіне көңіл қоюы тиіс. Қызметтерді пайдалану, Пайдаланушының барлық қауіптерді түсінетіндігін және қабылдайтындығын, сонымен қатар Колесаның басқа Пайдаланушылар тарапынан жасалған әрекеттері мен әрекетсіздіктері үшін жауап бермейтіндігімен келісетіндігін білдіреді.

5.11. Пайдаланушы контрагентті таңдау барысында сақтық танытуға міндеттеледі, мәміле жөнінде шешімді Хабарландырудың Kolesa.kz-те жариялану фактісіне сүйеніп, өз жауапкершілігімен, Kolesa.kz-те берілген Хабарландырудағы қандай да бір Тауардың ұсыну, сату және/немесе сатып алу туралы ұсыныстың шынайы және жария екендігіне өз бетінше көз жеткізе отырып қабылдайды.

6. Интернет-ресурсты пайдалану барысында ақпарат алмасу

6.1. Колесаның пайдаланушыларға арналған хабарламалары жалпыға ортақ жарияланады және/немесе Kolesa.kz-те Хабарландыру орналастыру барысында Пайдаланушы көрсеткен электронды мекенжайларға жеке жіберіледі. Пайдаланушы жіберілетін хабарламалардың және/немесе олардың жеке бөліктерінің жарнамалық сипатта болуы мүмкін екенін, сонымен қатар, оларда Колеса контрагенттерінің жарнамалық сипаттағы ақпараттық және өзге хабарламалары болуы мүмкін екенін қабылдайды және түсінеді. Kolesa.kz-те жарияланған хабарламалар жарияланған сәттен Пайдаланушыға жеткізілді деп саналады.

6.2. Пайдаланушының Сатушыға жазған хабарламасы арнайы ұсынылған комментарий қосу үлгісі және/немесе Сатушымен байланысу үлгісі арқылы жіберіледі, осы орайда, Сатушының Тіркелу немесе Хабарландыру орналастыру барысында көрсеткен электронды мекенжайына жаңа хабарлама келгені жөнінде мәлімдеме келеді.

6.3. Kolesa.kz-ке кіре отырып, Пайдаланушы Хабарландырулары жариялануы мүмкін Колеса мен krisha.kz Интернет-ресурстарының әкімшісі оның Kolesa.kz-те көрсеткен телефон нөміріне немесе электронды мекенжайына Колесаның немесе Колеса серіктестерінің ақпараттық және/немесе жарнамалық сипаттағы мәліметтері бар электронды хаттар (e-mail) және/немесе қысқа хабарламалар (SMS) жіберуі мүмкін екендігімен келісетінін білдіреді.

7. Кепілдіктер және жауапкершілік

7.1. Пайдаланушы Интернет-ресурста орналасқан Тауарларға және/немесе ақпаратқа қатысты, өзі орналастырған ақпараттың мазмұны мен үшінші тұлғалардың құқықтарын қоса алғанда, Интернет-ресурста жасалатын әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай жауапкершілікке ие болады.

7.2. Пайдаланушы ұсынылатын Тауарлар және олармен байланысты мәмілелерге қатысты, мәміле жасау үшін контрагенттерді таңдаумен мәміле жасаудан туындайтын салдарлар үшін жауапкершіліке ие. Тауарларға қатысты мәмілелердің барлығы тікелей Пайдаланушылар арасында жасалады. Колеса Kolesa.kz-тен алынған ақпарат негізінде жүзеге асатын Пайдаланушылар арасындағы мәмілелердің қатысушысы және/немесе делдалы болып табылмайды, ондай мәмілелерді бақыламайды және олар үшін жауапкершілікке ие болмайды.

7.3. Kolesa.kz Пайдаланушыларға сату және/немесе алуға заңмен және Пайдаланушы келісімімен рұқсат етілген Тауарларға қатысты Хабарландырулар орналастыруға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Бұл ретте, Колеса Пайдаланушылар орналастырған Хабарландыруларды ұдайы тексере бермейді. Осылайша, Тауардың сапасы, қауіпсіздігі, заңдылығы мен оның сипаттамаға сай болуы, сонымен қатар Сатушының сату және/немесе Сатып алушының сатып алу мүмкіндігі Колесаның бақылауында болмайды. Осыған орай, Колеса Пайдаланушы ұсынатын Хабарландырудың мазмұнын, Пайдаланушылардың үшінші тұлғалардың тауар белгілері мен логотиптерін қолдануын және Сатушы ұсынысының шарттарын қоса алғанда, Пайдаланушылар беретін ақпараттың мазмұнына жауапты емес.

7.4. Колеса Пайдаланушының ақпаратты жоғалтуы, сонымен қатар, ақпараттың бұрмалануы немесе Интернет-ресурстағы байланысу үлгілерін қолдану арқылы алған хабарламалардың жоғалуы үшін жауапты емес.

7.5. Интернет желісінің құрылу және жұмыс істеу қағидаларын есепке ала отырып, Қызметтер «бар күйінде» ұсынылады, бұл Колесаның қандай да бір Қызметке қатысты, соның ішінде:

  • Қызметтер, олардың тікелей не жанама әсері мен сапасы Пайдаланушының талаптары мен мақсаттарына сай болатынына;
  • Қызметтердің үздіксіз, сенімді және қатесіз жасалатындығына;
  • Қызметтер арқылы алынатын нәтижелердің нақты, сенімді және Пайдаланушының күткеніндей болатынына кепілдік бермейді.

7.6. Пайдаланушы Kolesa.kz-тегі ережелердің бұзылуына жол бермеу немесе оның алдын алу үшін Пайдаланушылардың Интернет-ресурсқа кіру мүмкіндігін,сонымен қатар Пайдаланушы келісімінің 5.6.т-на сай ір-мекенжайларын шектеу/бұғаттаумен байланысты Пайдаланушыға келуі мүмкін шығындар үшін жауапты емес екенімен келіседі.

7.7. Пайдаланушы Колеса ұсынған байланыс үлгісі және/немесе Интернет-ресурста комментарий қалдыру үлгілері арқылы Пайдаланушыға бағытталған хабарламалар жіберу мүмкіндігін кез келген үшінші тұлғалардың пайдаланушымен мәміле жасау мақсатынан өзге мақсаттарда Колеса тарапынан қандай да бір ықпал және бақылаусыз қолдануы мүмкін екендігін қабылдайды және онымен келіседі. Осыған орай, Колеса өзге Пайдаланушылардың және/немесе автоматтандырылған жүйелердің (роботтар) Пайдаланушылар Kolesa.kz беттерінде орналастырған телефон нөмірлерін қолданумен тең, Kolesa.kz-те орналасқан Пайдаланушыларға хабарлама жіберу үлгілері және/немесе комментарий қалдыру үлгілерін пайдаланатындығы үшін жауапты емес.

7.8. Колеса салдарынан құтылу не еңсеру мүмкін емес дүлей күш әрекетінің салдарынан міндеттердің орындалумауы немесе орындалуында болған қиындықтар үшін жауапты емес.

7.9. Колесаның Пайдаланушылар Kolesa.kz-те ұсынған және/немесе орналастырған Хабарландырулардың мазмұнын қоса алғанда, Пайдаланушы берген кез келген ақпаратпен еш байланысы жоқ, және ондай ақпарат пен оның бөліктерінің мазмұнын, дәлдігін және қауіпсіздігін тексеруге міндетті емес, ал оның сәйкестігі қолданыстағы заңнама талаптарына және Пайдаланушыларда оны тарату және/немесе қолдануға жеткілікті құқықтардың бар болуына тең.

7.10. Пайдаланушылар орналастырған Мәліметтерде Интернет желісіндегі сайттарға (үшінші тұлғалардың сайттары) сілтемелер болуы мүмкін. Көрсетілген үшінші тұлғалар мен олардың сайттарының мазмұны, үшінші тұлғалардың кез келген ақпараттары сияқты, қандай да бір талаптарға (дұрыстық, толықтық, заңдылық және т.с.с) сәйкестігіне тексерілмейді. Колеса Пайдаланушы Kolesa.kz-ті пайдалану арқылы қол жеткізетін үшінші тұлғалардың сайттарындағы кез келген ақпарат пен материалдар үшін, сонымен қатар ондай сайттар немесе ақпараттың қолжетімділігі мен оларды Пайдаланушының қолдануының салдарлары үшін жауап бермейді.

8. Зияткерлік құқық

8.1.

Колеса АҚ Интернет-ресурстың, сонымен қатар тіркелген домендік атау, Интернет-ресурста орналасқан логотип, мобильді қосымшалар, Kolesa.kz тауар белгісі, деректер базасы, Интернет-ресурсты қолдануға мүмкіндік беретін барлық техникалық әзірленім иесі. Пайдаланушы немесе басқа тұлғаның мобильді қосымшалар мен Қызметтерді Колесаның жазбаша рұқсатынсыз осы Пайдаланушы келісімінде қарастырылмаған әдістермен қолдануға, осы ретте, Пайдаланушы келісімінде қарастырылмаған кез келген үлгіде мәліметтерді шығаруға құқығы жоқ.

Ерекшелік тек үшінші тұлғалардың Интернет-ресурста орналасқан ақпараттық-жаңалықтық ақпаратына ғана қатысты. Барлық мұндай ерекшелік оларға қатысты (түпдерекке сілтеме) мәтіндерде тікелей ескертілген.

Интернет-ресурстың авторлық құқығы Колесаға тиесілі ақпараттық-жаңалықтық материалдары кез келген бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет серверлерінде Kolesa.kz-ке сілтеме болса ғана жариялана алады, интернет желісіне жариялағанда Kolesa.kz-ке гиперсілтеме болуы міндетті.

Пайдаланушылар берген Мәліметтердің құрамына енген зияткерлік қызмет нәтижелеріне айрықша құқық, тиісті Пайдаланушылар мен құқық иелеріне тиесілі.

8.2. Осы Пайдаланушы келісімін іске асыру, конкурстар, жарнамалық кампаниялар, науқандар өткізу, Пайдаланушылар мен өзге тұлғаларды ұқсас іс-шара жайлы алдын ала құлақтандыру және ақпараттандыру, Колесаның заңды құқықтары мен мүддесін іске асыру және Kolesa.kz-тің қызметін қамтамасыз ету мақсатында, Пайдаланушы кеңінен әрекет ететін Колесаға Мәліметтерді (фотосуреттер, Тауарды сипаттайтын мәтіндер, тауар белгілері, логотиптер, т.б. қосқанда) кез келген әдіспен барлық танымал және танымал емес ақпарат тасымалдаушыларда айрықша құқық мерзімі аяқталғанға дейін, Интернет желілерінде, телевизиялық хабар тарату желілерінде, сонымен қатар, мұндай құқықты үшінші тұлғаларға беруге мерсімсіз құқық береді. Пайдаланушы Мәліметтер құрамындағы материалдарды автордың есімін көрсетпей қолдануға рұқсат береді, сонымен қатар, ұсынылған Мәліметтер үшінші тұлғалардың айрықша құқықтарды қоса алғанда, кез келген құқықтарын бұзбайтындығына кепілдік береді.

9. Пайдаланушы келісімінің қолданылу мерзімі

9.1. Осы Пайдаланушы келісімі Пайдаланушының Kolesa.kz-те Тіркелу немесе Хабарландыру орналастыру фактісінен дербес, Пайдаланушының Kolesa.kz Қызметтерін қолдана бастаған сәтінен бастап күшіне енеді, және мерзімсіз әрекет етеді.

9.2. Пайдаланушы өз Жеке кабинетіне кіру мүмкіндігін қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз тоқтатуға құқылы. Осы орайда Пайдаланушының Kolesa.kz-те алдыңғы көрсеткен есептік жазбаларын қолдану арқылы қайта Тіркелуге құқығы жоқ.

Колеса осы Пайдаланушы келісімінің ережелерін бұзған, сонымен қатар Қызметтердің кез келген түрінің шарттарын, Kolesa.kz қызметін реттейтін басқа да ережелерді бұзған Пайдаланушының жалпы немесе жекелеген Қызмет түрлерін қолдану мүмкіндігін өз қалауымен тоқтатуға, сондай-ақ, Пайдаланушының Жеке кабинетке кіру мүмкіндігін шектеуге немесе уақытша тоқтатуға құқылы. Қызметтерді қолдану мүмкіндігі тоқтатылған немесе Мәліметтері күшін жойған Пайдаланушының Колесаның айрықша рұқсатынсыз Интернет-ресурста жаңа тіркеулік жазба жасауға (оның ішінде Пайдаланушының бұрын Kolesa.kz-те көрсетілген электронды пошта мекенжайын пайдалану арқылы) құқығы жоқ.

10. Құқықтарды табыстау

10.1. Колеса құқылы, ал Пайдаланушы өз құқықтарын және/немесе міндеттерін осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес, толықтай немесе жартылай үшінші жаққа табыстауға өз келісімін береді.

10.2. Осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес өз құқықтарын және/немесе міндеттерін толықтай немесе жекелей үшінші жаққа табыстаған жағдайда, үшінші жақ ұқсас қызметтерді басқа сайтта ұсынуға құқылы.

11. Дау және қолданыстағы заңнама

11.1. Осы Пайдаланушы келісімі бойынша дауларды шешу барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

11.2. Осы Келісім аясында туындаған барлық даулар тараптар арасында келіссөздер өткізу арқылы шешіледі. Дауды келіссөздер арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көрсетілген сот ісін жүргізу тәртібімен шешіледі.

11.3. Осы Пайдаланушы келісімінң жекелеген бөліктерін жарамсыз деп тану, осы Пайдаланушы келісімінің басқа ережелерінің күшін жоймайды.

11.4. Пайдаланушы хабарландыруды автоматты тексеру әрекетімен келіспесе, туындаған жағдайды реттеу үшін Пайдаланушыларды қолдау қызметіне жүгінуі керек.

12. Сервистерді пайдалану ережелері

12.1. Aparking қызметін пайдалану ережелері

Осы арқылы Пайдаланушы Aparking ақылы тұрақтарына төлем жасау шарттарымен келіседі.

Пайдаланушы Сервиске автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі туралы деректерді беруге келісім береді. Көрсетілген ақпарат Пайдаланушының дербес деректері болып табылмайды.

Пайдаланушыға Сервисте ақылы тұрақ орындарын пайдаланғаны үшін төлем жасауға мүмкіндік беріледі.

Пайдаланушы Сервисте банк картасынан қаражат аудару арқылы төлем жасайды.

Колеса Aparking жүйесі беретін деректер негізінде ақылы тұрақтардың статусы туралы ақпарат береді.

Колеса Aparking беретін ақпараттың шынайылығы және дұрыстығы үшін жауапкершілікке ие болмайды.

Колеса Пайдаланушының кінәсінен (автокөліктің мемлекеттік нөмірлерін дұрыс енгізбеу және т.б.) болған қателіктер үшін жауапкершілікке ие болмайды.

Даулы мәселелер туындаған жағдайда келіспеушіліктердің барлығын «Алматы спецтехпаркинг сервис» ЖШС-і қарастырады.

Ақылы тұрақтарды пайдалану ережелері туралы ақпарат http://aparking.kz/oferta.html сайтында жарияланған.

12.2. ҚазАвтоЖол ақылы жолдары сервисін пайдалану ережелері:

Осы арқылы пайдаланушы ҚазАвтоЖол ақылы жолдары үшін төлем жасау шарттарымен келіседі.

Пайдаланушы Сервиске автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі туралы деректерді беруге келісім береді. Көрсетілген ақпарат Пайдаланушының дербес деректері болып табылмайды.

Пайдаланушыға Сервисте ҚазАвтоЖол ақылы жолдарын пайдаланғаны үшін төлем жасауға мүмкіндік беріледі.

Пайдаланушы Сервисте банк картасынан қаражат аудару арқылы төлем жасайды.

Колеса ҚазАвтоЖол беретін деректер негізінде ақылы жолдардың статусы туралы ақпарат береді.

Колеса ҚазАвтоЖол беретін ақпараттың шынайылығы және дұрыстығы үшін жауапкершілікке ие болмайды.

Колеса Пайдаланушының кінәсінен (автокөліктің мемлекеттік нөмірлерін дұрыс енгізбеу және т.б.) болған қателіктер үшін жауапкершілікке ие болмайды.

Даулы мәселелер туындаған жағдайда келіспеушіліктердің барлығын «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ (ақылы жолдар) қарастырады.
Ақылы жолдарды пайдалану ережелері туралы ақпарат https://qazavtojol.kz/~BdEkW сайтында жарияланған.